Fórum kinantropologie 2022

Fórum kinantropologie 2022: vzdělávání v kinantropologii

Tradiční konference pořádaná ve spolupráci UK FTVS a PdF MU

se uskuteční ve dnech 5. – 6. září 2022

v rekreačním a školicím středisku České pošty MORAVEC na Vysočině

http://www.ubytovani-moravec.cz/

Tematické zaměření konference:

Proměny tělesné výchovy v době (post)covidové

Diskusní témata:

Revize rámcových vzdělávacích programů

Reforma pregraduální přípravy učitelů

Program:

  • Zahájení v pondělí 5. 9. 2022 obědem ve 13hod.
  • Přednáškový blok: Proměny tělesné výchovy v době (post)covidové
  • Večeře a společenský večer
  • Úterní dopolední diskusní blok: Revize rámcových vzdělávacích programů a Reforma pregraduální přípravy učitelů      
  • Ukončení v úterý 6. 9. 2022 odpoledne

Sportovní možnosti: cyklotrasy, pěší turistika, plavání (rybník), beachvolejbal, …

Cena noclehu a stravy činí cca  1050,-Kč.

Abstrakty příspěvků budou publikovány na webových stránkách Fóra, celé příspěvky pak podle jejich charakteru buď v časopise Tělesná výchova a sport mládeže, nebo v recenzovaném časopise Česká kinantropologie.

Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky (včetně abstraktu případného příspěvku)

nejpozději do 2. 9. 2022.

Za všechny organizátory vás zdraví a na setkání se těší

Radka Peřinová a Libor Flemr (UK FTVS)

Jaroslav Vrbas a Marek Trávníček (PdF MU)