ORGANIZAČNÍ TÝM

PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
perinova@ftvs.cuni.cz
PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
flemr@ftvs.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky
José Martího 269/31 162 52 – Praha 6 – Veleslavín

Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
vrbas@ped.muni.cz
Mgr. Marek Trávníček
travnicek@ped.muni.cz

Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno