Aktuální problémy tělesné výchovy v mezinárodním kontextu Karel Frömel1,2, Dorota Groffik2, Josef Mitáš1 1 Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci  2 Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice Pro diskusi na pedagogickém fóru vybíráme aktuální problematiku globálního/nadnárodního charakteru, která vychází z publikovaných nebo v současnosti recenzovaných publikací na Web of Science (reference jsou uvedeny v závěru […]

Fromel – Aktual. problémy TV v mezinárod. kontextuPokračovat