Historie seminářů

Historie seminářů „Pedagogická kinantropologie“ organizovaných ve středisku FTVS UK ve Dvorcích u Stráže nad Nežárkou

Jana Šafaříková, 2014

První seminář v malém počtu účastníků se uskutečnil v roce 1981. Od té doby, s výjimkou snad jednoho roku, se tato setkání uskutečňují pravidelně každý rok v podzimních měsících až dosud. Za její protagonisty a organizátory lze považovat prof. Dobrého, doc. Svatoně, doc. Šafaříkovou a Zdenku Marvanovou.

Co prvnímu setkání předcházelo? Není snadné přesně identifikovat původ myšlenky pořádat tyto semináře. Počátky spadají do 70. let minulého století. Dobrý, Svatoň a Šafaříková vyučovali na sportovních katedrách FTVS UK mimo jiné oborové didaktiky – sportovních her a sportovní gymnastiky. Ve snaze zkvalitňovat výuku studovali také zahraniční literaturu. Zaujala je jednak tématika didaktických řídicích stylů (Mosston, M., 1966) a dále oblast deskriptivně analytických systémů ve výzkumu didaktických jevů, které byly poznamenány snahou pochopit teoretickou podstatu učitelovy činnosti a jeho vlivu na žáky (především Petersen a Petersen, 1965, Anderson, 1967, Flanders, 1970, Cheffers, 1978 a v tělesné výchově hlavně Widmer, 1976). Odklonili se od dosud na fakultě převládající problematiky osobnosti učitele a zaměřili se na činnost učitele. Tím, že pronikali do činnosti učitele tělesné výchovy stále hlouběji, začali si nejen uvědomovat zvláštnosti a limity při používání těchto systémů v tělesné výchově, ale i potřebu reprodukovat didaktické jevy a vztahy v rovině teoretických pojmů. Kromě toho začali činnost učitelů v praxi přímo monitorovat, přepisovat a následně analyzovat. Na základě kritického hodnocení předností, možností a limitů známých deskriptivně analytických systémů, výsledků vlastního zkoumání a po formulaci činnostního systémového přístupu jako teoreticko-metodologické koncepce vytvořili metodu, kterou nazvali Analýza didaktické interakce….. Celý článek zde