Tématické zaměření

  • Problematika vzdělávání v kinantropologii
  • Zprávy o řešení výzkumných projektů týkajících se vzdělávání v kinantropologii
  • Vystoupení doktorandů s tématy zaměřenými na vzdělávání v kinantropologii