Materiály z jednání (podkladové materiály)

FÓRUM KINANTROPOLOGIE 2023

Odkazy na zajímavé materiály, které zazněly na letošním Fóru:

Kompetenční rámec absolventa učitelství (tělesné výchovy)

Kompetenční rámec absolventa a absolventky 2023.pdf

Kompetenční rámec absolventa – stručný přehled

Kompetenční rámec absolventa učitelství – kartičky

Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách (Zpráva ČŠI) 

Je možno se též seznámit s dalším zajímavým projektem

(do nějž chce ČŠI zapojit i některá fakultní pracoviště):

Kvalitní škola – Úvod (kvalitniskola.cz)

Reforma přípravy učitelů a učitelek v ČR

Microsoft Word – Reforma přípravy učitelů.docx (edu.cz)