Podklady pro jednání

FÓRUM KINANTROPOLOGIE 2022

Nejčerstvější informace k diskusnímu tématu Revize rámcových vzdělávacích programů najdete na velké revize RVP ZV.

Základní informace a cíle Reformy pregraduální přípravy učitelů najdete na stránkách edu.cz.