Podklady pro jednání

FÓRUM KINANTROPOLOGIE 2023

Podklady pro jednání letošního Fóra budou stále doplňovány během září.

Materiály k tématu:

Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách (Zpráva ČŠI) 

Je možno se též seznámit s dalším zajímavým projektem

(do nějž chce ČŠI zapojit i některá fakultní pracoviště):

Kvalitní škola – Úvod (kvalitniskola.cz)

Materiály k tématu:

Reforma přípravy učitelů a učitelek v ČR

Microsoft Word – Reforma přípravy učitelů.docx (edu.cz)