Program FÓRA KINANTROPOLOGIE 2022

  • Zahájení v pondělí 5. 9. 2022 obědem ve 13hod.

Přednáškový blok: Proměny tělesné výchovy v době (post)covidové

od 19:00 členská schůze České společnosti učitelů tělesné výchovy

 

  • Večeře a společenský večer

Úterní dopolední diskusní blok:  Revize rámcových vzdělávacích programů

         (předpokládá se účast členů pracovní skupiny pro vzdělávací oblast)

Reforma pregraduální přípravy učitelů      

  • Ukončení v úterý 6. 9. 2022 odpoledne

 Sportovní možnosti: cyklotrasy, pěší turistika, plavání (rybník), beachvolejbal, …

Změna programu vyhrazena.