Fórum kinantropologie 2023: PROGRAM

Pondělí 16. října
 • 16:30– 18:00 příjezd účastníků (registrace, ubytování)
 • 18:00 večeře
 • 19:00 zahájení Fóra (představení programu setkání, organizátorů, účastníků)
 • 19:15 Karel Kovář: informace z ČŠI (Zpráva o tělesné zdatnosti žáků na základních a středních školách; seznámení s projekty Aktivní škola, Kvalitní škola)
 • 20:15 neformální jednání, společenský večer
Úterý 17. října
 • 8:00 snídaně
 • 8:45 – 9:00 Jan Tupý: Revize rámcových vzdělávacích programů
 • 9:00 – 11:30 blok příspěvků:
  • 9:00 – 9:20 Iva Šeflová: Motorická kompetence u dětí mladšího školního věku – stav v ČR
  • 9:20 – 9:40 Dita Culková: Vliv školy, rodiny a žáka na jeho pohybovou aktivitu v rámci školního dne
  • 9:40 – 10:00 Viléma Novotná: Tvořivost v činnosti učitele TV na základě gymnastických cvičení
 • 10:00 -10:30 káva
  • 10:30 – 10:50 Karel Frömel: Aktuální problémy tělesné výchovy v mezinárodním kontextu
  • 10:50 – 11:10 Martina Poláková: Evropský projekt zaměřený na pohybovou gramotnost – ePhyLi
  • 11:10 – 11:30 Roman Vala: Pohybová aktivita studentů 1.ročníku po nástupu na VŠ
  • 11:30 – 11:50 Matyáš Kubů: Problémy vnímání genderové identity u studentů
 • 12:00 – 13:00 oběd
 • 13:00 – 14:00 Zbyněk Svozil, Kamil Kotlík: Kompetenční rámec absolventa učitelství (shoda na minimálním standardu ve studijních programech směřující k učitelství TV).
 • 14:00 – 14:30 káva a čaj
 • 14:30 – 15:00 Jana Vašíčková: Reforma pregraduální přípravy učitelů
 • 15:00 – 16:00 Otevřené diskusní fórum k záměrům jednotlivých pracovišť k výzvě OP JAK „Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek“. (navrženo doc. Svozilem)
 • 16:00 slavnostní zakončení setkání (odjezd účastníků)
 
Případné změny v programu jsou vyhrazeny! 😊