Program FÓRA KINANTROPOLOGIE 2023

Setkání začne společnou večeří v pondělí 16.října v 18:00hod. Po oficiálním zahájení bude následovat společenský večer. Odborný program bude následovat v úterý 17.října po snídani. Ukončení Fóra se předpokládá odpoledne po svačině cca v 16:30hod.

Konkrétní program bude upřesněn koncem září .

 Ústředními tématy letošního setkání budou:

Kompetenční rámec absolventa učitelství (tělesné výchovy)

Revize rámcových vzdělávacích programů

 Přidružená a diskusní témata:

Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách (Zpráva ČŠI)

Reforma pregraduální přípravy učitelů

 Odbornou garanci nad jednotlivými tématy a svou účast na letošním Fóru přislíbili mimo jiné: Karel Kovář (ČŠI), Zbyněk Svozil (FTK UPOL) a Jan Tupý (NPI ČR)