Středisko „OVČÍN“

Historie střediska „Ovčín“ ve Stráži nad Nežárkou


Počátkem 60. let při sjíždění Nežárky objevil prof. Bohuslav Sýkora (učitel katedry sportů a pobytu v přírodě, později děkan fakulty) se studenty vhodné místo pro letní dětský tábor. Nacházel se na levém břehu Nežárky, asi 300 m od starého polorozbořeného mlýna „U Skalníků“.

Krátce na to koupila Fakulta tělesné výchovy a sportu statek (zemědělskou usedlost) zvanou „Bulíkov“ na pravém břehu Nežárky jako základnu pro kurzy. Postupně se na toto místo přestěhoval i dětský tábor.

První terénní úpravy původního bažinatého terénu, táhnoucího se od pole až k lesu, proběhly díky kontaktům dr. Jaroslava Cihláře, který povolal bývalého reprezentanta v cyklistice Jana Kubra, jenž se znelíbil režimu a pracoval v tu dobu jako bagrista na přehradě Orlík. Vznikly rovné plochy a hřiště, zatravnily se louky.

Další úpravy byly prováděny většinou svépomocí, kdy jednotlivé katedry přijížděly na brigády. Mnohé práce jako výkopy, cesty, betonování, úpravy hřišť atd. vykonali také studenti v rámci výuky „Technologie“, kterou vedli učitelé Luboš Vambera a Jaroslav Kadavý.

Zpočátku bydleli studenti na kurzech ve stanech, učitelé v ubytovnách na statku, kde byla také jídelna, kuchyně a sklady. V polovině 70. let 20. století se začaly stavět dřevěné chatky.

Na počátku 21. století byla přestavěna hlavní budova a začala se budovat klubovna a sklad nazývaná „K2“. V roce 2012 byly na místě starých dřevěných chatek postaveny zděné domky.

„Stráž“, jak se nejprve středisku říkalo, má oficiální název „Rekreační a výukové středisko FTVS“. Mnoho let se již na kurzech ale používá název „Ovčín“, inspirovaný dávným pojmenováním místa severně od střediska.