Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie „Svatoňova Stráž 2005“ konaného 23. – 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou výzkumného záměru „Škola a Zdraví pro 21. století“ (evid. č. MSM0021622421) a “Programu dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově” – grant […]

Svatoňova Stráž 2005Pokračovat