Semináře konaného ve dnech 5. a 6. září se prezenčně účastnili zástupci osmi fakult připravujících budoucí učitele. Součástí letošního fóra bylo i online setkání členů pracovní skupiny revizí RVP a výroční schůze České společnosti učitelů TV. Zazněly aktuální informace z NPI od Honzy Tupého a Petra Vlčka. Jana Vašíčková představila […]

Fórum kinantropologie 2022: vzdělávání v kinantropologiiPokračovat

Ve dnech 13. – 14. září 2021 se v Moravci na Vysočině uskutečnilo tradiční Fórum kinantropologie: vzdělávání v kinantropologii. Na organizaci se spolupodílela FTVS UK a PdF MU. Ústředním tématem setkání byla příprava budoucích učitelů tělesné výchovy, diskutovaly se probíhající revize rámcových vzdělávacích programů. Protože předchozí ročník byl z důvodů […]

Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologiiPokračovat