Ve dnech 13. – 14. září 2021 se v Moravci na Vysočině uskutečnilo tradiční Fórum kinantropologie: vzdělávání v kinantropologii. Na organizaci se spolupodílela FTVS UK a PdF MU. Ústředním tématem setkání byla příprava budoucích učitelů tělesné výchovy, diskutovaly se probíhající revize rámcových vzdělávacích programů. Protože předchozí ročník byl z důvodů […]

Fórum kinantropologie 2021: vzdělávání v kinantropologiiPokračovat